Szybkie kredyty gotówkowe z wnioskiem przez internet - zestawienie

  1. Finanse osobiste
  2. Inwestycje
  3. Ubezpieczenia
  4. Dla Twojej firmy

Słowniczek pojęć związanych z kredytem gotówkowym

Biuro Informacji Kredytowej(BIK) i inne bazy finansowe

bazy informacji finansowej

Banki i firmy pożyczkowe ustalając naszą wiarygodność i zdolność kredytową korzystają z dedykowanych baz danych, gromadzących informacje o wielkości zobowiązań i terminowości spłat.

Do najbardziej popularnych należą: Biuro Informacji Kredytowej(BIK), BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Dostarczają różnorodnych raportów, zawierających zarówno pozytywne jak i negatywne informacje, mające bardzo istotny wpływ na ostateczną ocenę możliwości kredytowych.

Obecne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dają możliwość otrzymania kopii zgromadzonych danych. To dość świeża zmiana, wcześniej można było uzyskać tak zwaną „informację ustawową”. Większość baz daje możliwość uzyskania szczegółowego raportu za odpowiednią opłatą.

Podstawowe koszty kredytów

koszty kredytów

Zobowiązanie zaciągane w banku trzeba zwrócić wraz z wszystkimi kosztami zawartymi w umowie kredytowej, która precyzuje ich ilość i wysokość oraz czas zapłaty. Wśród nich należy wymienić kilka najczęstszych: oprocentowanie, opłata przygotowawcza, marża, prowizja i ubezpieczenie.

Odsetki nazywane oprocentowaniem nominalnym, wynikają wprost z wybranej oferty. Na ich wysokość wpływ mają stopy procentowe i oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym. W przypadku spłaty kredytu w systemie rat malejących będą niższe niż w przypadku rat stałych.

Marże i prowizje będą naliczane w momencie udzielenia kredytu, mogą być włączone do sumy kredytu, wliczone do pierwszej raty, rozłożone na wszystkie raty lub opłacone gotówką. O ich wysokości i sposobie spłaty powinniśmy zostać poinformowani przed podpisaniem umowy. Dla banków są sposobem na dodatkowy zysk, przy bardzo niskim oprocentowaniu.

Opłata przygotowawcza bywa pobierana za rozpatrzenie wniosku i analizę zdolności kredytowej.

Częstą opcją, a niekiedy obowiązkiem dla kredytobiorcy jest zawarcie stosownego ubezpieczenia od wypadków losowych. Ma ono na celu zabezpieczenie spłaty pożyczki w przypadku nagłego zachorowania lub utraty pracy. Często możemy liczyć na włączenie kosztów polisy do sumy kredytu.

Doskonałym parametrem do oceny całkowitych kosztów kredytów jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Suma Oprocentowania. Ten parametr został szczegółowo zdefiniowany w ustawie o kredycie konsumenckim i ma na celu zabezpieczenie interesów kredytobiorców nie mających dostatecznej wiedzy o rynku bankowym. Jego wadą są astronomiczne wartości dla zobowiązań krótkoterminowych(chwilówek) – jest naliczany jak nazwa wskazuje w skali roku.

Harmonogram spłaty kredytu

harmonogram spłaty kredytu

Jest to dokument będący częścią umowy kredytowej, zawierający zwyczajowo dane dotyczące spłaty kredytu w postaci tabeli. Jest zestawieniem terminów wpłat poszczególnych rat z ich wysokościami.

Bywa bardzo pomocny w planowaniu domowego budżetu. Na nasz wniosek bank może zmienić i uaktualnić plan spłaty. W przypadku rat malejących bez automatycznej spłaty, pozwala kontrolować czy wpłacamy właściwe kwoty.

Harmonogram może ulec zmianie na skutek zapisów zawartych w umowie lub na podstawie późniejszych ustaleń pomiędzy bankiem a klientem. Do najczęstszych przyczyn zamian należą wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania oraz zmiana systemu spłaty.

Różne sposoby spłaty pożyczki

raty kredytów

Spłacając zobowiązanie będziemy mieli do wyboru rodzaj rat.

  • podstawowym rodzajem są raty annuitetowe - równe przez cały okres kredytowania
  • drugim popularnym sposobem są raty malejące - takie które będą się stopniowo zmniejszać przez cały okres kredytowania
  • rzadziej wybieranym sposobem spłaty jest korzystanie z rat rosnących – zwiększających się w czasie
  • popularność zaczęły zdobywać raty balonowe – ostania rata stanowi istotną część całej pożyczki

Raty malejące pozwalają zaoszczędzić na odsetkach, większa część kapitału zostaje zwrócona wcześniej niż w przypadku rat równych. Dodatkowo zmniejszające się obciążenia dla domowego budżetu dają większy komfort psychiczny, zwłaszcza pod koniec okresu kredytowania.

Raty balonowe są stosowane przeważnie przy kredycie samochodowym, dając możliwość przedłużenia spłaty lub sprzedaży auta i zakupienia nowego z kolejnego kredytu. Ten typ spłaty preferują banki samochodowe.

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania

RRSO

Jest to bardzo istotny parametr kredytów i pożyczek, wprowadzony i uregulowany przez ustawę o kredycie konsumenckim. Do podawania tego parametru są zobowiązane zarówno banki jak i firmy pożyczkowe działające poza regulacjami prawa bankowego. W prosty sposób przedstawia całkowite koszty kredytu, pozwalając na szybkie porównanie ofert.

Nie należy jednak go traktować jako wyroczni – może nieco zafałszowywać atrakcyjność ofert z różnymi systemami spłaty. Dodatkowo zobowiązania krótkoterminowe będą posiadały bardzo wysokie RRSO. W takich wypadkach należy się raczej kierować kwotowymi wartościami pożyczki i całkowitej kwoty do spłaty, jeżeli oczywiście pożyczkodawca dostarcza te dane. Może też nieuwazględniać niektórych kosztów, dlatego nie zwalnia z zapozanaia się z umową przed jej zawarciem.

Nie należy mylić RRSO z niekiedy podawanym parametrem RSO, czyli Roczną Stopą Oprocentowania. Ten drugi podaje jedynie wartość odsetek jaką będziemy musieli zapłacić od kwoty pożyczki.

Samodzielne obliczenie wartośći RRSO jest dość trudne, ze względu na skomplikowane wzory i dużą ilość potrzebnych danych. Najłatwiej skorzystać z gotowych wartości w porównarkach i zestawieniach internetowych.