Bezpieczeństwo podczas spawania


Praca spawacza jest niezwykle niebezpieczna i przygotowując się do niej, należy zadbać o wiele szczegółów. Przede wszystkim, wykonywać ją powinna jedynie osoba posiadająca odpowiednie umiejętności i uprawnienia. Narzędzia spawalnicze w rękach osoby niekompetentnej mogą być śmiertelnie niebezpieczne – zarówno dla tej osoby jak i osób przebywających w jej otoczeniu. Aby spawanie przebiegło szybko i bez komplikacji, należy z wielką dbałością przygotować miejsce pracy oraz sprzęt. Ten powinien być sprawny i dający gwarancję bezpieczeństwa podczas użytkowania. Każda nieprawidłowość czy widoczna usterka powinna zostać zgłoszona przełożonemu – wtedy praca powinna zostać przerwana. Niesprawny sprzęt to niebezpieczne narzędzie, i należy mieć to szczególnie na uwadze, przystępując do pracy. Przygotowanie stanowiska pracy to również rozstawienie specjalnej osłony, gwarantującej bezpieczeństwo. Ekrany spawalnicze wykonane są z materiału niepalnego, który nie pozwoli przedostać się żadnej iskrze poza obszar wyznaczony do pracy. Często zdarza się, że spawanie odbywa się w miejscu, w którym znajdować się mogą przypadkowi przechodnie. Ich koniecznie należy ochronić przez przykrymi efektami. Spawacz chroniony jest obowiązkowo przez specjalistyczny hełm z przyłbicą, dzięki czemu jego wzrok nie jest narażony. Ekran spawalniczy odseparowuje spawacza oraz odgradza osoby postronne, nie narażając ich wzroku. Wpatrywanie się w silne światło emitowane podczas spawania, nawet przez krótką chwilę, może być fatalne w skutkach. Dlatego jest absolutnie niedozwolone, by spawacz nie ochronił się odpowiednimi okularami lub hełmem z przyłbicą. Jest to jego podstawowa ochrona, bez której nie może przystąpić do pracy. Osoby pracujące w pobliżu lub też znajdujące się tam przypadkowo – i nie mające informacji o tym, że w tym miejscu odbywa się spawanie – muszą być chronione przez ekrany spawalnicze. Dzięki nim nie dotrze do nich szkodliwe światło i nie narazi na poważne uszkodzenie lub nawet utratę wzroku.

Więcej dowiesz się na: izolacyjnie.pl