Szkolenie BHP


Każdy pracodawca, zatrudniający osoby na umowę o pracę powinien zaznajomić się z kodeksem pracy. Dotyczy to jakiegokolwiek zakładu działającego na terenie Polski, niezależnie od tego jaką formą działalności się zajmuję.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to zazwyczaj kilku godzinny wykład prowadzony przez przeszkoloną do tego osobę. Ma on na celu między innymi uświadomienie pracownikom jakie zagrożenia mogą czekać na nich podczas wykonywania obowiązków, co znaczy, że w zależności od branży szkolenie to może wyglądać trochę inaczej. Kolejnym celem jest poznanie przez pracowników zadań oraz obowiązków, które do nich należą w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien być również przeprowadzony instruktaż mający na celu pokazanie czynności niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

W zależności od stanowiska szkolenie należy być powtarzane co jakiś czas. Na przykład konstruktorzy maszyn i innych urządzeń powinni odbyć je nie rzadziej niż raz na pięć lat. Dotyczy to również osób na stanowiskach kierowniczych.

Żaden pracodawca nie powinien bagatelizować szkolenia bhp poznań, ponieważ jest to jego ochrona w razie jakiegokolwiek wypadku, który może wydarzyć się w zakładzie. Pamiętajmy, że przeprowadzenie go powinno być udokumentowane na piśmie i zamieszczone w aktach osobowych pracownika.