Zastosowanie kamery termowizyjnej w badaniu instalacji elektrycznych


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to bardzo skuteczna metoda, która pozwala ocenić stopień obciążenia urządzenia, a także jakość wykonania instalacji elektrycznej. Najczęściej badaniom termowizyjnym poddaje się rozdzielnice niskiego napięcia. Diagnostyka polega na wykryciu ewentualnych usterek w instalacjach, których konsekwencją jest pogarszanie się warunków odprowadzania ciepła lub nadmierne jego wydatkowanie z instalacji. Podczas badania termowizyjnego szuka się miejsc nazywanych potocznie „gorącymi punktami”. Dzięki zastosowaniu tej metody, możemy szybko i przede wszystkim bezpiecznie wykryć istniejącą usterkę i uniknąć awarii, a nawet dużo poważniejszego w skutkach zagrożenia pożarowego. Za pomocą badania termowizyjnego możemy też zweryfikować, czy nigdzie nie występują pęknięcia kabli. Prawidłowe działanie instalacji to często gwarant właściwego funkcjonowania budynków, dlatego wykorzystanie kamer termowizyjnych w ich diagnostyce jest takie ważne i doskonale nadaje się do cyklicznych badań instalacji.
Dzięki kamerze termowizyjnej będziemy mogli wykryć z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie nieprawidłowości związane z nagrzewaniem się instalacji. Należy jednak pamiętać, że badanie termowizyjne instalacji powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która posiada wiedzę i duże doświadczenie w interpretacji termogramów za pomocą kamery termowizyjnej. Kamera termowizyjna musi spełniać określone wymagania, bo tylko wtedy mamy pełną gwarancję wiarygodności wyniku badania.
Właściwe wykonanie badania termowizyjnego instalacji elektrycznej jest szybkie i skuteczne, ale pod warunkiem, że zajmuje się tym profesjonalista dysponujący fachową wiedzą i znajomością sprzętu. Prawidłowe ustawienie parametrów kamery termowizyjnej, a także interpretacja termogramów po przeprowadzonej diagnostyce, wymagają doświadczenia. Podczas badań termowizyjnych możemy popełnić szereg błędów, na przykład związanych z niewłaściwym dostosowaniem parametrów obserwacyjnych kamery termowizyjnej do naszego środowiska pomiarowego. To właśnie dlatego tak ważne jest, by badania termowizyjne zlecać wysoko wykwalifikowanym fachowcom.

Więcej informacji: https://term-os.pl/