Zawód dekarz


Dekarz jest rzemieślnikiem zajmującym się kryciem dachów. Dekarstwo to również konserwacja, naprawa i montaż urządzeń do odprowadzania wody. Osoba pracująca na tym stanowisku zabezpiecza dach i budynek przez zawilgoceniem. Wyróżnia się dachy ceramiczne, blacho-dachówki, kryte papą, masą bitumiczną, płytami z tworzyw sztucznych. Zawodu dekarza można nauczyć się w szkołach zawodowych i na specjalnych kursach. Po trzech latach pracy w zawodzie można uzyskać tytuł czeladnika. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną. Być osobą dokładną, systematyczną. Posiadać zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Dekarz musi umieć współpracować z innymi ludźmi. Praca dekarza jest niebezpieczna i ciężka fizycznie. Podczas pracy istnieje ryzyko upadku z wysokości, porażenia prądem, poparzenia gorącymi materiałami. Pracownik jest narażony na działanie toksycznych substancji. Dekarz musi również przenosić ciężary (papę, dachówki). Zawód dekarz Poznań jest poszukiwany na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Praca ta jest bardziej niebezpieczna od innych typowych prac budowlanych. Zarobki w tym zawodzie wahają się od 2,5 tys. zł do 6 tys. zł. O wiele więcej można zarobić prowadząc własną działalność gospodarczą.